Tagjaink: Csibi Norbert

Csibi Norbert(1980) történész, jogász, egyetemi adjunktus (PTE BTK Történettudományi Intézet, Újkortörténeti Tanszék)

2009 óta oktatok a Pécsi Tudományegyetemen 18–19. századi magyar történelmet. Kutatásaimat a 19. századi magyar egyháztörténetre fókuszálom, az utóbbi években a pécsi egyházmegye történetével foglalkozok, elsősorban az első világháború (1914–1918), a forradalmak és a szerb megszállás (1918–1921) időszakára koncentrálva. Különösen érdekel az egyháztörténet és a társadalomtörténet érintkezése, és szívesen foglalkozok elméleti, módszertani kérdésekkel is. Úgy gondolom, hogy a magas szinten művelt forráskiadás nem csak a további kutatások megalapozását segítheti, de szemléletformáló hatása miatt – elsősorban a közoktatásban való alkalmazhatósága révén – szélesebb társadalmi hasznosulása is jelentős lehet. Ezért dolgozok azon, hogy ilyen tematikájú kötetek készítésében közreműködjek. Vallom, hogy a történelem megfelelő ismerete segít eligazodni a jelenben, erősíti a kritikus gondolkodást és hozzájárul a társadalmi szolidaritás erősítéséhez.

http://ujkor.tti.btk.pte.hu/hu/tartalom/dr_csibi_norbert_egyetemi_adjunktus