Tagjaink: Gőzsy Zoltán

Gőzsy Zoltán(1974) történész, klasszika-filológus, tanszékvezető egyetemi docens (PTE BTK Történettudományi Intézet, Újkortörténeti Tanszék)

2001 óta oktatok a Pécsi Tudományegyetemen 18–19. századi magyar történelmet, illetve a történettudománnyal kapcsolatos általános módszereket, témaköröket (Történeti megismerés sajátosságai, Bevezetés a történettudományba, Történetírás-; Történelemtanítás története, Kutatási szerkesztési alapelvek; Közgyűjteményi alapismeretek). Kutatásaim súlypontja a 18. századi magyar egyház-, társadalom és településtörténet, aminek révén új megvilágításba helyeztem a 18. századi konfesszionális viszonyokat, a felekezetek szerveződését, egymáshoz fűződő viszonyát. 1997 és 2005 között a Somogy Megyei Levéltárban dolgoztam, részben ennek is köszönhetően nagy hangsúlyt fektetek a 18-19. századi források kiadására.

PTE BTK tanszéki profil: https://btk.pte.hu/gozsy_zoltan)